5 november 2019 Gasterij De Schildhoeve in Hoogeveen

Programma

Mainstage

Welkom op de Vakdag!
09:30 uur

Welkom op de Vakdag!

De deuren worden voor je geopend en de dag begint met een lekker kopje koffie of thee. Uiteraard hebben wij voor de bezoekers die van ver komen iets hartigs klaarstaan voor de lekkere trek. Praat op deze inspirerende locatie met andere bezoekers. Wat verwachten zij van de dag? Welke workshops willen zij niet missen en met welke tour gaan ze mee? 

Marketing Drenthe, verkennen, verbinden en verleiden
09:50 uur

Marketing Drenthe, verkennen, verbinden en verleiden

De opening van deze Vakdag wordt verzorgd door Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe. Zij gaat in op de merkwaarden van Drenthe en rol van Marketing Drenthe waar de gastreis centraal staat.

Astrid Crum / Directeur Marketing Drenthe
Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het
10:00 uur

Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het

De Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) vindt dat een perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid om te voorkomen dat de groei van het toerisme leidt tot overlast en schade en daarmee de basis onder toerisme aantast. Om in de toekomst toerisme van waarde te laten zijn voor economie, samenleving en leefomgeving, moet ook worden gekeken naar de invloed op bereikbaarheid en op het gebruik van de openbare ruimte, vastgoed, natuur en milieu. De perspectiefwisseling houdt in dat de overheid samen met de sector en de samenleving moet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dat is nodig om een goede balans te vinden tussen enerzijds het economisch voordeel en anderzijds de draagkracht van de leefomgeving en het draagvlak onder bewoners. Douwe Wielenga gaat in op het analysekader dat de Rli heeft ontwikkeld om de impact op de leefomgeving te analyseren en zicht te krijgen op de opgaven en kansen voor regio’s. Verder gaat hij in op de regionale toeristische strategieën die de Rli bepleit en op instrumenten waarmee het aantal toeristen kan worden beïnvloed, zowel positief als negatief.

Douwe Wielenga / Projectleider Waardevol Toerisme - Raad voor leefomgeving en infrastructuur
Regie op je destinatie – bewuste keuzes maken
10:30 uur

Regie op je destinatie – bewuste keuzes maken

Om regie te kunnen voeren op je destinatie moet je bewuste keuzes maken. De identiteit van je gebied of stad inzetten als kompas en kiezen voor kleinschalig kwaliteitstoerisme bijvoorbeeld. In de Nederlandse natuurgebieden wordt hier al sterk op ingezet. De Nederlandse Nationale Parken maken een transitie door. Een ontwikkeling naar sterke gebieden met ieder hun eigen identiteit en aantrekkingskracht. Waarbij de balans tussen bezoekers en natuur gewaarborgd moet blijven. Wat is de aanpak, welke keuzes worden gemaakt? Angelique deelt graag haar ervaringen.

Angelique Vermeulen / Nationale Parken Bureau / NBTC Holland Marketing
Nieuwe vormen van samenwerken
11:00 uur

Nieuwe vormen van samenwerken

De GCZWD is een samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderwijs, organisaties en actieve burgers met als doel een gezonde economische ontwikkeling en duurzame leefbaarheid van het gebied. Dit wil de gebiedscoöperatie realiseren door een duurzaam proces van ontwikkeling en innovatie in gang te zetten. Om dit te realiseren en ook de duurzaamheid van het proces te garanderen is een organisatie en werkwijze nodig die dit proces ondersteunt en onderhoudt. Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe is die organisatie.

Jan van Goor / Coördinator Gebiedcoöperatie Zuidwest Drenthe
Hoe je zelf professionele Smartphone Belevingsroutes maakt (en een magneet wordt voor bezoekers)
11:30 uur

Hoe je zelf professionele Smartphone Belevingsroutes maakt (en een magneet wordt voor bezoekers)

93% van de Nederlanders heeft een smartphone en verwacht het gemak daarvan… en tegelijkertijd zijn toeristen op zoek naar échte beleving. De smartphone maakt het mogelijk zo'n unieke beleving te creëren, alsof je je gasten en bezoekers persoonlijk rondleidt! Wil je mee in deze trend, maar zit je niet te wachten op hoge ontwikkelingskosten en peperdure abonnementen? Kom dan naar deze breakout sessie! En wil je de mogelijkheden ervaren: Doe dan ook de Demo Speurtocht door de inspiratietuin die speciaal voor deze vakdag wordt ontwikkeld.

Angélia Coolen / Mede-eigenaar Routebureau Nederland
Lunch en wandeling door inspiratietuin
12:00 uur

Lunch en wandeling door inspiratietuin

We gaan even uitblazen van alle kennis en inspiratie die we in de ochtend hebben opgedaan. De inbegrepen lunch is een mooi moment om kennis te maken met de inspiratietuin. Ontmoet ook de andere deelnemers aan de Vakdag en wissel de ervaringen van de Vakdag uit.

Storytelling, erfgoed en beleving: dilemma's rondom feit en fictie
13:00 uur

Storytelling, erfgoed en beleving: dilemma's rondom feit en fictie

Tijdens het Vrijetijdscongres 2018 heeft Moniek gesproken over het verbinden van erfgoed via storytelling. Hierbij werd Crossroads in Brabant als casus aangehaald. In de presentatie op 5 November 2019 zal zij ingaan op enkele essenties van storytelling met een focus op dilemma's die optreden bij het vertalen van feitelijke, informatieve verhalen in belevingsgerichte verhalen en producten. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met (technieken uit de) fictie en non-fictie? Naast de recente merk- en productontwikkeling rondom Crossroads, zal zij ook voorbeelden laten zien met betrekking tot Zuiderwaterlinie en Van Gogh (in Brabant). 

Moniek Hover / Lector storytelling Breda University of Applied Sciences
Food tourism biedt kansen voor regio’s
13:30 uur

Food tourism biedt kansen voor regio’s

De belangstelling voor eten en drinken neemt toe. Dat zien we ook tijdens vakanties en dagjes uit. Food tourism wordt populairder. Daarbij gaat het om een brede range van belevingen. Variërend van uit eten in een restaurant met streekgerechten, het volgen van culinaire routes tot het bezoeken van een foodfestival. Voor toeristen en recreanten vormen activiteiten rond food een aantrekkelijke manier om een regio (beter) te leren kennen. In de presentatie zullen enkele uitkomsten worden gepresenteerd uit het eerste nationale food tourism onderzoek. Tevens zal ingegaan worden op hoe regio’s (nog) beter op dit thema kunnen inspelen.

Kees van der Most / Directeur Trends & Tourism
Via inzicht naar uitzicht: een kwalitatieve benadering door VVV Texel
14:00 uur

Via inzicht naar uitzicht: een kwalitatieve benadering door VVV Texel

Wanneer je als destinatie je wilt richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit dan is het belangrijk dat je als vertrekpunt onderzoek doet waar je als bestemming staat en wilt staan, vanuit gastperspectief maar ook de achterban. Met dit fundament kun je vervolgens lokale ondernemers stimuleren om aan kwaliteitsverbetering te doen, de kwaliteit van de omgeving versterken en de juiste boodschap uitdragen om de beoogde doelgroep aan te trekken. De samenhang van het geheel maakt het verschil. Voor de hand liggend, of toch niet? Een inspirerend verhaal vanaf Texel.

Frank Spooren / Directeur VVV Texel
De metamorfose van winkel naar inspiratiepunt
14:30 uur

De metamorfose van winkel naar inspiratiepunt

DestinatieX werkt aan toekomstbestendige destinaties. Vanuit deze visie ontwikkelen zij ook diverse vormen van eigentijds onthaal, bijvoorbeeld via inspiratiepunten of inspiratiewanden. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij VVV’s. Inspiratiepunten zijn eigentijdse vormen van gastheerschap waarbij niet zozeer een balie of een winkel centraal staan, maar waar inspiratie, beleving en de identiteit van de regio de hoofdingrediënten vormen. In de presentatie wordt meer verteld over de aanpak en wordt ook de metamorfose van enkele VVV’s getoond.

Patrick Polie / Directeur DestinatieX
Koffie en muffins
15:00 uur

Koffie en muffins

Tijd voor bezinning en netwerken. In de inspiratietuin is koffie en wat lekkers te krijgen. Maar ga vooral ook kijken bij onze partners, want zij hebben voor u de slimste ideeën en oplossingen ten toon gesteld.

De kracht van de regio!
15:15 uur

De kracht van de regio!

Ticketsplus maakt online ticket verkoop gemakkelijker voor iedereen die belevenissen aanbiedt in de recreatie-, leisure- of entertainment branche. Willem-Jan deelt in zijn presentatie diverse trends en ontwikkelingen in de markt met je en laat zien hoe de veelzijdige verkoopkanalen van Ticketsplus je helpen aan meer bezoekers.

Willem-Jan Brabers / Directeur Ticketsplus
The Nature Game Drenthe
15:45 uur

The Nature Game Drenthe

Carla Sloots / Toeristisch regisseur / Vereniging Zuidwest Drenthe
Boomhutbattle
16:15 uur

Boomhutbattle

Drenthe zijn in 2 jaar 9 organisch gebouwde boomhutten gebouwd voor het landelijk uitgezonden programma Boomhut XXL/ Boomhutbattle. De provincie heeft zich hiermee geprofileerd als provincie waar je op een bijzondere manier kunt overnachten in de ‘Oer provincie’.  Hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen maakte dit mogelijk.

Henk van der Horst / Ondernemer Boomhutbattle
Afsluiting door Hans van Leeuwen
16:45 uur

Afsluiting door Hans van Leeuwen

Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme geeft zijn visie en insights op destinatiemarketing en -ontwikkeling in de toekomst.

Afsluiting van de dag & Netwerkborrel
17:00 uur

Afsluiting van de dag & Netwerkborrel

We sluiten de dag gezellig af met een netwerkborrel waar je met andere deelnemers elkaars inzichten van de dag kunt uitwisselen. Wie weet word je nog meer geïnspireerd en ontstaan er mooie ideeën en samenwerkingen.